Dla jakich gruntów wymagane jest ich zagęszczenie przez budową?

Przed przystąpieniem do budowy domu, nowego obiektu, konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych, przy pomocy których określa się m.in. nośność gruntu czy poziom wód gruntowych. W wyniku takich badań może okazać się, że konieczne jest zagęszczenie terenu. Na czym to polega i jak się odbywa? Podpowiadamy.

Co to jest zagęszczanie gruntów?

Zagęszczenie gruntów to nowoczesna metoda geotechniczna wykonywana przez specjalistów, której celem jest zmniejszenie objętości porów ziemi. Zabieg ten wykonuje się po to, aby zwiększyć nośność gruntu, zmniejszyć odkształcenia, a także wrażliwość na wpływy atmosferyczne, który mogłyby w przyszłości prowadzić do osiadania fundamentów.

Aby stwierdzić, czy zagęszczanie gruntów jest konieczne, najpierw sprawdza się wskaźnik zagęszczenia – Is. Aby móc go obliczyć, konieczna jest także weryfikacja wilgotności gruntu. Wskaźnik Is stosuje się wyłącznie do gruntów nasypowych. Jeśli natomiast budowa ma zostać rozpoczęta w miejscu, w którym występują grunty rodzime, wtedy przeprowadza się badanie stopnia zagęszczenia – ID. To jest miara zagęszczenia gruntów sypkich.

Wszystko brzmi skomplikowanie? Nie martw się – za prawidłowe przeprowadzenie badań geotechnicznych odpowiedzialni są specjaliści. Oni potem również ocenią, jaka metoda zagęszczania będzie optymalna. My przedstawiamy kilka z nich.

Metody zagęszczania gruntu

Jedną z najpopularniejszych metod jest zagęszczanie dynamiczne. Stosuje się je w celu zwiększenia nośności, zmniejszenia osiadania oraz ograniczenia możliwości upłynnienia gruntów niespoistych i nasypów. Jak to przebiega? Na podłoże swobodnie spada ciężar o masie 10-30 ton, który potem podnoszony jest przez dźwig. Uderzenia muszą być kontrolowane, regularne.

Odmianą zagęszczania dynamicznego jest wymiana dynamiczna. Taki sam jest cel i efekt, jak w poprzednim przypadku, natomiast różnica polega na tym, że wykorzystuje się energię spadającego ciężaru do wykonania kolumn w gruntach.

Grunty niespoiste można także zagęścić metodą nazywaną wibroflotacją. Technologia ta została wynaleziona i opracowana przez firmę Keller, podczas jej wykonywania wykorzystywany jest wibrator wgłębny. Dzięki temu można zwiększyć sztywność podłoża, jego wytrzymałość na ścienianie, a także zapobiegać przemieszczeniom spowodowanym trzęsieniami ziemi.

W niektórych przypadkach stosuje się mieszanie objętościowe. Polega na mechanicznym mieszaniu luźnych gruntów z mokrym zaczynem lub suchym spoiwem cementowym. Plusem tego jest hermetyzowanie zanieczyszczeń, skrócony czas budowy, a także cicha i bezwibracyjna praca.

Zalety wzmacniania podłoża

W wielu przypadków wzmacnianie podłoża jest warunkiem niezbędnych do tego, aby można było na tych terenach rozpocząć jakiekolwiek prace budowlane. Jest tak jednak nie bez powodu, dlatego przedstawiamy korzyści wynikające z zagęszczania gruntów.

Jak już sygnalizowaliśmy wcześniej, główną korzyścią jest zwiększenie nośności oraz redukcja osiadania. Dzięki zagęszczaniu gruntu poprawiają się jego parametry fizyczne i mechaniczne, a co za tym idzie, zwiększa się wytrzymałość fundamentów, całego obiektu. W niektórych przypadkach po zagęszczeniu podłoża możliwe jest wykonanie bezpośredniego posadowienia, skracającego czas budowy.