Mobbing poziomy – walka z mobbingiem. Dyskryminacja w miejscu pracy

Arcaion / Pixabay

Od pewnego czasu bardzo duży nacisk położony jest na odpowiednie zachowanie w miejscu pracy. Nikt nie może być poniżany czy wyśmiewany ze względu na kolor skóry, płeć czy przekonania religijne. Mobbing w pracy zazwyczaj kojarzy się z niewłaściwymi zachowaniami przełożonego względem podległych mu pracowników. Jest to tak zwany mobbing pionowy.

mobbing poziomy

Nie jest to jednak jedyne zagrożenie. Coraz więcej słyszy się również o zjawisku jakim jest mobbing poziomy. W odróżnieniu od mobbingu pionowego nie polega on na konflikcie na linii szef-podwładny a pomiędzy pracownikami tego samego szczebla. Mobbing poziomy w takim samym zakresie może dotyczyć kobiet co też i mężczyzn. Niezmiernie istotna jest skuteczna walka z mobbingiem. Działania prewencyjne oraz kampanie informacyjne przeprowadzane w firmach wyczulają personel na zachowania o podłożu mobbingowym.

walka z mobbingiem

Walka z mobbingiem jeżeli będzie prowadzona systematycznie może doprowadzić do całkowitego wyeliminowania tego zjawiska. Jednak aby tak się stało konieczna jest do tego wola różnych środowisk, a także odpowiednie środki finansowe.