Pan jest pasterzem moim

ddzphoto / Pixabay

Psalm, wyraża radość z niezmiennej opieki troski i dobrobytu, jaki doświadcza wierny od Boga. W starożytnym świecie Bliskiego Wschodu określenie pasterz miało szczególne znaczenie, oznacza dobrego zarządcę, który troszczy się o tych, którymi się opiekuje : ochrania, oraz zapewnia spokojny byt.
Psalm “Pan jest pasterzem moim tekst ” wyraża ufność w opiekę Boga, a także wiara w życie wieczne. Zawarta w nim głęboka nauka i zaufaniu i miłosierdziu Boga Pasterza i Gospodarza wobec człowieka powinna być źródłem nieustannej refleksji dla człowieka, który wyżej postawiony jest niż anioł. Nasz pasterz oferuje, iż przyjdzie do nas w naszym bólu, i stanie depresji oraz będzie siedział koło nas. Obiecuje, że zawiąże nasze rany i wzmocni te części w nas, które się rozchorowały i osłabły.

 
Doświadczamy wieczną obecność Boga, kiedy przeżywamy największe problemy, nasz wielki opiekun mówi nam : ” Chcę cię odnowić, zrobię w ten sposób, że będę z tobą nawet w dolinie cienia śmierci ” . Ta refleksja jest podstawowa, by wiedzieć, w jakim kierunku mamy się udać, gdzie szukać pomocy, opiekuna u przewodnika. A więc wniosek dla człowieka, błądzącego od czasu wypędzenia z ogrodu Eden przez tysiąclecia grzechu, nasuwa się sam. To stwierdzenie jest owocem głębokich przemyśleń i medytacji.