Jak organizowany jest ruch po wypadkach?

NettoFigueiredo / Pixabay

Projekty organizacji ruchu są wymagane nie tylko przy przebudowie danej drogi, ale także podczas czasowych zmian w organizacji ruchu wynikających na przykład z wypadków drogowych. Bywa bowiem niezbędna zmiana w ruchu, gdyż część drogi mogła w wyniku wypadku zostać zablokowana lub nieco zniszczona.

Na czas wykonywania prac naprawczych danego odcinka drogi, należy zatem opracować plan oznakowania zastępczego i zabezpieczenia robót. Taki plan przedstawia zmiany w oznakowaniu pionowym, jakie są wymagane do wprowadzenia. O tego typu zmianach należy powiadomić takie organa, jak: policję, pogotowie ratunkowe, straż pożarną, a także mieszkańców.

Roboty mające na celu doprowadzenia dróg do stanu użyteczności sprzed wypadku, trzeba przeprowadzić w taki sposób, który zapewni mieszkańcom swobodne dojścia do ich posesji. A jeśli będzie to niezbędne – warto zamontować w wybranych miejscach swego rodzaju pomosty – kładki umożliwiające przejście.

Zakres robót obejmujących zmiany po wypadku obejmuje takie elementy jak: ustawienie znaków drogowych i zabezpieczających zapór; wykonywanie przewidzianego zakresu robót; uporządkowanie danego terenu; a także demontaż zbędnych już znaków drogowych i zapór.

Zanim jednak rozpoczęte zostaną jakiekolwiek roboty drogowe, niezbędnym jest przygotowanie odpowiednie projektu. Tego typu dokumenty tworzone są przez doświadczonych projektantów i architektów, akceptowane przez dedykowanych do tego urzędników, a za organizację ruchu odpowiedzialne są organy zarządzające daną drogą.

Organizacja ruchu drogowego ma na celu bezpieczne i jednocześnie efektywne przemieszczanie się pojazdów oraz pieszych na każdym rodzaju drogi. Aby zapewnić uczestnikom ruchu warunki na tym poziomie, montowane są oznakowania pionowe i poziome, a także sygnalizacja świetlna i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wszystko, co musi znaleźć się na danym odcinku drogi określane jest w projektach organizacji ruchu – dokumentacji technicznej, która zawierać będzie gotowe wytyczne w zakresie geometrii drogi. Poza tym znajdą się w nim również rekomendowane formy organizacji ruchu.